Contact

Vrije gesub. kleuterschool

De Kangoeroe

Kloosterstraat 18

9988 Watervliet

Tel.: 09/379 87 24

directie@kleuterschooldekangoeroe.be

 

HOMEIcon

Uncategorised

Zoals eerder vermeld dragen wij onze 'kleinschaligheid' en 'laagdrermpeligheid' hoog in het vaandel.
Dat de ouders zich hier thuis en zeer welkom voelen spreekt daarom voor zich. 

We hechten veel belang aan het welbevinden van onze ouders. We gaan niet aan ze voorbij. 
Enerzijds zijn ze onze co-partners wat betreft de opvoeding van onze kleuters. We gaan geregeld met de ouders in gesprek (oudercontacten, informele contacten,...) om de ontwikkeling van de kleuters te bespreken en in kaart te brengen. 
Anderzijds doen we af en toe beroep op ze (op vrijwillige basis). Misschien heb je ook wel zin om je te engageren als natuur(groot)ouder, voorlees(groot)ouder, of heb je zin om tot onze ouderraad De Buidel toe te treden. 
Kortom, zonder onze ouders zou onze school niet zijn wat ze is... 


Elk kind is anders. Elk kind is uniek.
Elk kind heeft een andere aanpak nodig gericht op zijn eigenheid. 
Elk kind ontwikkelt op zijn/haar tempo, binnen zijn/haar mogelijkhedien. We bieden op onze school zorg aan op maat van uw kind.
Dankzij teamteachig kunnen wij alvast goed tegemoet komen aan de noden van uw kind. 

Afbeeldingsresultaat voor elk kind is uniek

Indien de zorg in de klassen ontoereikend blijkt gaan wij samen met jullie, de ouders, op zoek naar oplossingen. 
Indien nodig wordt het VCLB ingeschakeld en denken we samen na over de toekomst en aanpak van uw kind. 

 

Wat is team teaching?
‘We spreken van team teaching wanneer meerdere leerkrachten op een gestructureerde manier in een gelijkwaardige relatie een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijzen van een groep leerlingen in eenzelfde of twee aanpalende ruimtes om hen de onderwijsdoelstellingen te laten bereiken’

Enkele jaren geleden startten we bij de jongste kleuters met twee juffen in de klas. Al snel zagen we er de meerwaarde van in.
Met twee juffen zie je meer, kan je meer, bereik je meer... 

Daarom besloten wij het team teachen uit te breiden naar de andere klassen.
Twee juffen in de klas, het lijkt misschien vreemd voor sommigen, maar voor ons is het de normaalste zaak van de wereld.
Met twee juffen in de klas kun je zorg bieden aan de kleuters die het nodig hebben,
aandacht geven aan élk kind en meer rust brengen in de klasgroep. 


We beschikken in elke klas over sterke duo's die SAMEN op weg gaan om je kleuter tot ontwikkeling te brengen.


Juf Jessy Stevens en juf Sofie De Roo
uit de rode klas

klasjuffen rood


Juf Sofie De Roo en juf Annelies Roegist
uit de blauwe klas

klasjuffen blauw Small


Juf Sofie Noppe en juf Sonja Van den Hauwe
uit de gele klas

 klasjuffen geel

 

Hier zijn we dan: ons team. 
We zijn een team van 6 gemotiveerde kleuterjuffen en kinderverzorgster
Sinds jaar en dag (voor sommigen onder ons dan toch) staan we klaar om jullie kleuters te helpen groeien en ontwikkelen,
om hun dromen te helpen waarmaken. 
We zijn een sterk team die tijd en ruimte maakt voor overleg, die plannen smeedt en open staat voor vooruitgang. 
We werken samen, in en naast de klassen. 
Het kangoeroeteam heet jullie welkom! 

Onze school kiest 's morgens al jarenlang voor een open onthaal in de klassen. 
Alle kleuters mogen 's morgens afgezet worden in de klas. (Groot)ouders kunnen kort een praatje slaan met de juf en/of belangrijke informatie doorgeven over hun kind.
De kleuter kan onmiddellij

k gaan spelen waardoor het afscheid doorgaans ook makkelijker verloopt. 
Het zorgt voor een 'lagere drempel' tussen de ouders en de school, één van onze grote troeven.
Wij zijn een OPEN school, waar ouders zich welkom 
voelen. 

20190124 082636 Small20190124 082546 Small

20190124 082702 Small

20190124 082602 Small20190124 082626 Small